Mondiaal Platform Venray

Mondiaal Platform Venray

Inwoners van Venray bewust maken van mondiale vraagstukken. Bewust maken van andere culturen, in Venray én daarbuiten. En samen een weg vinden naar mondiaal burgerschap en mondiale verbondenheid. Daar staan wij voor. 
Die verbondenheid dragen we zelf actief uit. En we dagen vervolgens mensen uit om medeverantwoordelijkheid te nemen voor mondiale vraagstukken die zijn gerelateerd aan rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Dat doen we samen met onze partners, die elk op hun eigen manier hun bijdrage daaraan leveren. Wij ondersteunen hen daarin. We wisselen kennis en ervaringen uit. We ondersteunen elkaar bij activiteiten. En we trekken samen op om die bewustwording te vergroten en de mondiale verbondenheid tussen de individuele Venraynaar en de samenleving (in de directe omgeving en wereldwijd) te stimuleren.