Fondsenwerving educatief centrum Sri Lanka

Stichting Mullai werft fondsen voor de oprichting van een Educatief Informatie Centrum in de stad Oddusuddan op Sri Lanka. De eerste steen is inmiddels gelegd (foto). Met het centrum wil Mullai een omgeving creëren waar kinderen en volwassenen de kans krijgen om te leren, om kennis en leervaardigheden op te doen als aanvulling op wat wordt aangeboden in hun huidige schoolsysteem. Het informatiecentrum is een modern multifunctioneel en interactief concept, dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de lokale gemeenschap. De congregatie van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblates of Mary Immaculate / OMI) in Jaffna wil bijeenkomsten organiseren om de doelgroep te ondersteunen bij het leren/studeren. Om het centrum te realiseren is een totaalbedrag van 48.000 euro nodig.

Wilde ganzen wil ondersteunen, en garandeert dat als Mullai 32.000 euro bij elkaar krijgt, dat zij het resterende bedrag van 16.000 euro aanvullen. U kunt helpen door uw donatie te storten op rekeningnummer NL72ABNA0541115995 met de vermelding van projectnummer 2022.0131. Kijk op www.stichtingmullai.nl voor meer informatie en de voortgang van het project.