Mondiaal Platform Venray

Wat doen wij

Dat beleid uitvoeren doen wij samen met onze partners . Dat zijn (lokale afdelingen van) organisaties en particuliere initiatieven die projecten en/of organisaties ondersteunen. Samen geven we zo waar mogelijk concreet handen en voeten aan de millenniumdoelen, zoals die in 2015 opnieuw zijn geformuleerd. 

We organiseerden bijvoorbeeld gedurende vijftien jaar de succesvolle Werelddagen. We hielden een uitgebreide scholencampagne bij het realiseren en de feestelijke ingebruikname van de milleniumfontein. op het Schouwburgplein in Venray. We gaven de aanzet tot de Fair Trade gemeente die Venray inmiddels is geworden. We organiseren lezingen, bijneenkomsten en themabijeenkomsten. We dragen uit waar wij als Mondiaal Platform Venray én als partners voor staan.​ 

Voor de komende jaren hebben we in samenspraak met onze partners het thema laaggeletterdheid gekozen als kapstok voor onze activiteiten. 

Milleniumdoelen

De millenniumdoelen zijn in 2000 door 189 lidstaten van de Verenigde Naties ondertekend. Zij verbinden zich daarmee aan het bestrijden van extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger.

  1. De armoede halveren.
  2. Elk kind naar school.
  3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
  4. Minder kindersterfte.
  5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
  6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten.
  7. Bescherming van het milieu, schoon water voor iedereen.
  8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem en minder schulden voor ontwikkelingslanden.  

Vanaf 2016 zijn deze doelstellingen vervangen door de Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden

Bijeenkomsten

Het verhaal van Rob Timmerman, die zijn baan opgaf om Syrische bootvluchtelingen te redden op de Middellandse zee, maakte veel indruk. 

Themabijeenkomsten

In de periode 2018-2020 organiseerden telkens twee partners in wisselende samenstelling een thema-avond met een eigen organisatie-overstijgende insteek. 

Millenniumfontein

Kinderen van alle Venrayse basisscholen werden betrokken bij de feestelijke opening van de millenniumfontein op het Schouwburgplein. Op de scholen werd in deze periode veel aandacht geschonken aan de millenniumdoelen.

Werelddagen

Maar liefst vijftien keer organiseerde het Mondiaal Platform Venray in september de Werelddagen, meestal op het Schouwburgplein en Henseniusplein in Venray, met marktkramen met sieraden, speelgoed en kunst, informatiestands, eten en drinken, muziek, zang en dans en uiteraard de partners die er zich presenteerden. Meest memorabel is de Werelddag van 2017, die in het teken stond van gezinshereniging van vluchtelingen. Om aandacht te vragen voor de actie reisde een grote wereldbol in de dagen voorafgaand aan de Werelddag door heel Venray, langs zo veel mogelijk organisaties en verenigingen, om zodoende geld in te zamelen.