Mondiaal Platform Venray

Mondiaal Platform Venray is ambassadeur van RespectOn. De campagne #RespectOn maakt deel uit van Tolerant Minds, een beweging van het Jongeren Netwerk Limburg die intolerantie onder jongeren van 12-18 jaar aan wil pakken en polarisatie wil tegengaan. Venray is pilotgemeente.

#RespectOn is meer dan een campagne. Het is een beweging die intensief contact zoekt met jongeren en die jongeren echt wil raken. Daarom is vanuit deze beweging een diversiteit aan onderdelen opgestart.   

Het Mondiaal Platform Venray onderschrijft de doelstellingen van RespectOn en brengt die graag bij (jonge) inwoners van Venray onder de aandacht.  

Van Burger naar Wereldburger